Nguồn nhân lực

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, với quy mô ngày càng mở rộng, đội ngũ cán bộ công nhân viên lên đến gần 100 người, Việt Phát đang trên con đường phát triển mạnh mẽ về nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Với quan niệm thành công của Công ty gắn liền với sự phát triển của từng cá nhân, Việt Phát rất chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên.

Một số CBCNV Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Phát

Ngoài những buổi đào tạo định hướng, đào tạo chuyên môn dành cho toàn bộ nhân sự, Việt Phát còn tổ chức những buổi đào tạo định kỳ về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, về an toàn lao động, hướng dẫn ứng phó với các tình huống khẩn cấp… nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức của công nhân viên.

Khóa học “Thay đổi để thành công”


Kim Sen
Vietcombank
Vietinbank
Việt Phát Thăng Long
Glaston
Phú Sơn
VFG
Chu Lai
Hải Long
Hồng Phúc